ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจำหนึ่งในคำถามแรกๆ ในพระคัมภีร์ได้หรือไม่ "อาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ไหน" คาอินตอบว่า: "ข้าพเจ้าไม่รู้ ข้าพเจ้าเป็นคนดูแลน้องชายหรือยังไง" คำตอบที่เปาโลให้ไว้ในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้มีความชัดเจน และปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เราต้องสนใจผู้อื่นและไม่ใช่แค่ตัวเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดสอนให้ข้าพระองค์รักครอบครัวของพระองค์เหมือนที่พระองค์รัก ข้าพระองค์ยึดติดและสนใจแต่กับโลกของตัวเองและปัญหาของตัวเอง จนข้าพระองค์ลืมที่จะสังเกตเห็นผู้ที่กำลังเจ็บรอบๆ ตัว ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะตระหนักมากขึ้น และปรับตัวมากขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเพื่อให้พระองค์ทำงานผ่านข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามที่ทรงฤทธานุภาพของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น