ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การอุทิศตนให้กับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันหมายถึงเราต้องทิ้งความเห็นแก่ตัวของเราก่อน เหมือนอย่างที่พระเยซูทำในสวนเกทเสมนี เราต้องแบกกางเขนของตัวเองและร้องว่า "ไม่ใช่ตามใจข้าพเจ้า พระบิดาที่รัก แต่ขอให้เป็นไปตามใจพระองค์"

Thoughts on Today's Verse...

Offering ourselves to God isn't easy because it means we must first die to our own selfish will. Like Jesus did in the Garden of Gethsemane, we face our own cross and must cry out, "Not my will, dear Father, but your will be done!"

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ข้าแแต่พระเยซูองค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าอยากจะติดตามพระองค์ ข้าพเจ้าไม่อยากจะเป็นคนสองใจ หรือตีสองหน้า ข้าพเจ้าอยากให้คนอื่นเห็นชีวิตของพระองค์ในตัวของข้าพเจ้า ดังนั้นได้โปรดสอนข้าพเจ้าอย่างใจเย็นๆ ว่ามีส่วนไหนในใจที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือนิสัยใดที่ต้องแก้ไข ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้สะท้อนลักษณะที่เต็มไปด้วยสง่าราศีและพระคุณของพระองค์ออกมาให้กับคนรอบข้างได้เห็นเด่นชัดขึ้น ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father, thank you for sending Jesus as my Savior. Lord Jesus, I want to follow you. I don't want it to be half-hearted or hypocritical. I want your life to be seen in me. So please, gently show me the areas where my heart needs to be softened and my character needs to be shaped by the Spirit so that I can more perfectly reflect your glory, grace, and character to those around me. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 9:23

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change