ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมจำประโยคเก่าแก่ที่นักเขียนคริสเตียนชาวดัตช์ ชื่อคอร์รี่ เทน บูม กล่าวไว้ว่า "ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหมัด" เพราะหมัดทำให้ทหารเยอรมันไม่กล้าเข้ามาที่ค่ายกักกันชาวยิว ซึ่งเธอถูกคุมขังอยู่ที่นั้น ทำให้เธอสามารถไปสอนและเยี่ยมคนที่ถูกข่มเหงที่นั่นได้ เธอแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูที่นั่น แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด พระเจ้าสามารถนำการอวยพระพรผ่านทางผู้ที่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตคือลักษณะนิสัยที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่ความสะดวกสบาย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ไม่อดทนและทนไม่ได้ต่อความยากลำบาก ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความเมตตามากขึ้นและหูที่จะฟัง เพื่อที่ข้าพระองค์จะเป็นพระพรแก่ผู้ที่ต้องการความรักและพระคุณของพระองค์ ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ที่จะพบความชื่นชมยินดีในความยากลำบากแห่งการฝ่าฟันอุปสรรคที่ซาตานใส่ไว้ในทางที่จะให้คนอื่นๆ ไม่รู้จักพระเยซู อธิษฐานในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น