ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมจำประโยคเก่าแก่ที่นักเขียนคริสเตียนชาวดัตช์ ชื่อคอร์รี่ เทน บูม เขียนไว้ว่า "ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหมัด" เพราะหมัดทำให้ทหารเยอรมันไม่กล้าเข้ามาที่ค่ายกักกันชาวยิว ซึ่งเธอถูกคุมขังอยู่ ทำให้เธอสามารถไปสอนและเยี่ยมเยียนคนที่ถูกข่มเหงคนอื่นๆที่นั่นได้ เธอได้แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซู แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด พระเจ้าสามารถนำพระพรผ่านทางคนที่ไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายแต่ตั้งใจที่จะมีลักษณะเหมือนกับพระเยซู

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าหงุดหงิดง่ายและขาดความอดทนต่อความยากลำบาก ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความเมตตามากขึ้นและมีหูที่จะรับฟัง เพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นพระพรให้กับคนที่ต้องการความรักและพระคุณของพระองค์ โปรดเติมพลังให้กับข้าพเจ้าที่จะมีความชื่นชมยินดีในความยากลำบาก และพร้อมที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคที่ซาตานวางไว้ เพื่อกีดกันไม่ให้คนมารู้จักกับพระเยซู อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change