ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พ่อที่สิ้นหวังคนหนึ่งมาหาพระเยซู เพื่อขอร้องว่า "ถ้า"พระเยซูช่วยได้ พูดว่า "ถ้า" อย่างนั้นหรือครับ ทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าเราเชื่อ แปลว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามนั้นหรือเปล่า นั่นก็ไม่เสมอไปนะครับ แต่เรารู้ว่ามัน "สามารถ" เกิดขึ้นได้ ถ้าพระเจ้าเลือกที่จะกระทำสิ่งนั้น เพื่อพระสิริของพระองค์ เพื่อปกป้องคนของพระองค์ หรือเพื่อให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ เราต้องยึดมั่นให้เหมือน ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก "พระเจ้าของเราที่พวกเรารับใช้อยู่นี้มีจริง พระเจ้าสามารถช่วยพวกเราให้รอดพ้นจากเตาไฟที่ร้อนแรงนั้น...แต่ถ้าหากว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยพวกเรา ก็ขอให้พระองค์รู้ไว้เถิดว่า เราก็จะไม่นมัสการเทพเจ้าของพระองค์ และเราก็จะไม่ก้มลงกราบรูปปั้นทองคำที่พระองค์ตั้งขึ้น” (ดาเนียล 3)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงสามารถทำทุกอย่างได้เกินกว่าที่เราขอและคาดคิดได้อย่างมากมาย ขอพระสิริมีแด่พระองค์จากนี้และตลอดไปนิรัดร์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน (เอเฟซัส 3:20-21)

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น