ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พ่อที่สิ้นหวังคนหนึ่งมาหาพระเยซู เพื่อขอร้องให้พระเยซูช่วย โดยพูดว่า "ถ้าพระองค์ช่วยได้ โปรดสงสาร ช่วยเหลือเราด้วยเถิด" "ถ้าพระองค์ช่วยได้" เราชอบพูด "ถ้า" อย่างโน้น และ "ถ้า" อย่างนี้ พระเยซูตอบพ่อที่สิ้นหวังคนนั้นว่า "ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ" เราเชื่อว่าพระเจ้ารักษาโรคได้ เราเชื่อว่าพระบิดาของเราที่อยู่บนสวรรค์ จะทำสิ่งดีที่จะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ให้กับเราและกับคนที่เรารัก เราเชื่อ นั่นเป็นเหตุที่เราขอด้วยความมั่นใจ เหมือน ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก สามคนนี้เชื่อว่าพระเจ้าสามารถช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากเตาไฟที่ร้อนแรงนั้นและบอกกับกษัตริย์นะบูคัดเนซาร์ อย่างมั่นใจว่า "เรารับใช้พระเจ้าที่สามารถช่วยกู้เราได้ แต่ถึงแม้พระองค์ไม่ช่วย เราก็จะไม่กราบไหว้พวกเทพเจ้าจอมปลอมทั้งหลาย” (ดาเนียล 3:16-18)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงสามารถทำทุกอย่างได้เกินกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ ขอพระสิริมีแด่พระองค์จากนี้และตลอดไปนิรันดร์ ในพระนามพระเยซู อาเมน (เอเฟซัส 3:20-21)

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change