ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การอุทิศตนให้กับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันหมายถึงเราต้องทิ้งความเห็นแก่ตัวของเราก่อน เหมือนอย่างที่พระเยซูทำในสวนเกทเสมนี เราต้องแบกกางเขนของตัวเองและร้องว่า "ไม่ใช่ตามใจข้าพเจ้า พระบิดาที่รัก แต่ขอให้เป็นไปตามใจพระองค์"

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ข้าแแต่พระเยซูองค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าอยากจะติดตามพระองค์ ข้าพเจ้าไม่อยากจะเป็นคนสองใจ หรือตีสองหน้า ข้าพเจ้าอยากให้คนอื่นเห็นชีวิตของพระองค์ในตัวของข้าพเจ้า ดังนั้นได้โปรดสอนข้าพเจ้าอย่างใจเย็นๆ ว่ามีส่วนไหนในใจที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือนิสัยใดที่ต้องแก้ไข ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้สะท้อนลักษณะที่เต็มไปด้วยสง่าราศีและพระคุณของพระองค์ออกมาให้กับคนรอบข้างได้เห็นเด่นชัดขึ้น ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น