ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การอุทิศตนให้กับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันหมายถึงการที่เราต้องยอมสละสิ่งที่เราต้องการ เหมือนอย่างที่พระเยซูทำในสวนเกทเสมนี เราต้องเจอกับกางเขนของตัวเองและเราต้องบอกพระเจ้าว่า "ไม่ใช่ตามใจข้าพระองค์ แต่ขอให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการ"

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ส่งพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ องค์เจ้าชีวิต พระเยซู ข้าพระองค์อยากจะติดตามพระองค์ ข้าพระองค์ไม่อยากรักพระองค์เพียงครึ่งๆกลางๆ หรือเป็นคนที่แกล้งทำว่าเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ ข้าพระองค์อยากให้คนอื่นเห็นชีวิตของพระองค์ในตัวของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งใดในใจของข้าพระองค์ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือนิสัยใดของข้าพระองค์ที่จะต้องแก้ไขโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อข้าพระองค์จะสะท้อนให้คนรอบข้างเห็นถึงลักษณะที่มีสง่าราศีและเต็มไปด้วยความเมตตาของพระองค์มากขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น