ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดที่น่าเศร้าสุดๆ ที่ลูกสุดที่รักคนหนึ่งจะได้ยินจากพ่อคือ "พ่อผิดหวังในตัวลูกมาก" เราไม่อยากให้พระบิดาในสวรรค์พูดแบบนั้นกับเราแน่ เราอยากให้โลกรู้ว่า เรารักและถวายเกียรติแด่พระเยซูว่าเป็นองค์เจ้าชีวิต เพื่อพวกเขาจะได้มารู้จักกับพระผู้ช่วยให้รอดของเราด้วย และทำให้พระบิดาของเราในสวรรค์พอใจด้วย

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดให้ความกล้า สติปัญญา และความยำเกรง ในการที่ข้าพเจ้าจะยืนหยัดเพื่อพระเยซูในทุกๆวัน ขอให้คำพูดและชีวิตของข้าพเจ้าประกาศความสัตย์ซื่อที่ข้าพเจ้ามีต่อพระเยซูในฐานะองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น