ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำที่ฟังแล้วเศร้าที่สุดสำหรับเด็กที่จะได้ยินคือ "ฉันผิดหวังในตัวคุณมาก" เราไม่อยากให้พระบิดาในสวรรค์ของเราทำแบบนั้นกับเรา เราอยากให้โลกรู้ว่าเรารักและถวายเกียรติแด่พระเยซูเหมือนดั่งเป็นองค์เจ้าชีวิต ดังนั้นพวกเขาสามารถเข้ามารู้จักพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้ด้วย และเราจะทำให้พระบิดาของเราในสวรรค์พอพระทัยด้วย

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดให้ความกล้า สติปัญญา และความเคารพในการที่ข้าพระองค์ยืนหยัดเพื่อพระเยซูในทุกๆวัน ขอให้คำพูดและชีวิตของข้าพระองค์ประกาศความสัตย์ซื่อที่ข้าพระองค์มีต่อพระเยซูในฐานะองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น