ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ทำในสิ่งที่คุณสอน"​ ผมอยากเห็นคำเทศนามากกว่าที่จะฟัง "ใช้ชีวิตเหมือนที่ปากคุณพูด" เราหลายคนที่ประกาศอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความเชื่อในพระเยซู ต้องแน่ใจว่าเราใช้ชีวิตตามมาตรฐานที่เราพยายามชวนคนอื่นมาเชื่อตาม

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอทรงโปรดช่วยให้การดำเนินชีวิตของข้าพระองค์สอดคล้องกับสิ่งที่ข้าพระองค์พูด และขอให้สิ่งที่ข้าพระองค์พูด เป็นที่พอพระทัยของพระองค์อยู่เสมอ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น