ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่างส่องทางในโลกที่มืดมิดไร้ศีลธรรมนี้ พระคำของพระเจ้าต้องเป็นมาตรฐานที่ชี้ถูกชี้ผิด ชอบธรรมหรือชั่วร้ายให้กับเรา ถ้าชีวิตเรามีพระคำและทำตามใจพระเจ้า เราก็จะไม่ถูกทำลาย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ ผู้ที่ทำให้คนตายฟื้น และเสริมกำลังให้กับคนที่ล้มลง โปรดให้จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชอบในความจริงของพระองค์ และชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามใจพระองค์มากขึ้น โปรดนำข้าพเจ้าไปในทางของพระองค์ และชี้นำทุกย่างก้าวของข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะเป็นอิสระจากการผูกมัดของซาตาน ที่มันจะใช้ควบคุมและทำลายชื่อเสียงอันดีของข้าพเจ้าที่เป็นคนของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น