ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณโอ้อวดในเรื่องอะไรครับ คุณโอ้อวดในความสำเร็จ ความมั่งคั่ง สถานะ หน้าตา ความเคร่งในศาสนา หรือความถ่อมใจของคุณหรือเปล่า... ? ในเพลงสรรเสริญเก่า มีเพลงร้องว่า "ภายใต้กางเขนของพระเยซู" เราสารภาพ "สิ่งที่ข้าพระองค์จะโอ้อวด คือทั้งหมดที่กางเขน" นั่นหมายถึงการเป็นคริสเตียน คือเมื่อเรา "โอ้อวดพระนามบริสุทธิ์ของพระเจ้า" ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระนามบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีมากขึ้นเพราะพระเยซู พระองค์สอนให้เราไม่เพียงแต่ยำเกรงพระนามของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังให้เราเรียกว่าพ่อด้วย ถ้ามีอย่างอื่นที่ทำให้เรามีความสุข หรือโอ้อวดในเกียรติได้ สิ่งนั้นก็เป็นเพียงภาพลวงตา สำหรับผู้ที่มีหัวใจแสวงหาพระเยโฮวา ก็จะได้รับสง่าราศีในการยำเกรงพระนามบริสุทธิ์ของพระบิดาผู้ที่ยอมให้พระบุตรที่มีค่าของพระองค์ เพื่อที่เราจะได้เป็นลูกของพระองค์ พระองค์ทรงรักเรามากอย่างไม่น่าเชื่อ!

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์ในหลายๆ ทาง ข้าพระองค์จะเริ่มต้นขอบคุณพระองค์ได้อย่างเหมาะสมอย่างไรดี ข้าพระองค์สารภาพว่าบางครั้งข้าพระองค์มีความประพฤติไม่ดีและโอ้อวดตนแม้ว่าข้าพระองค์จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งชั่วคราว และก็เป็นเพียงคำเยินยอที่ผิดๆ ของผู้ที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างจากข้าพระองค์ แต่ลึกลงไปในหัวใจของข้าพระองค์ พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าเกียรติที่แท้จริงของข้าพระองค์อยู่ในพันธสัญญาที่พระองค์ทรงยอมรับข้าพระองค์ ด้วยพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณ! คำพูดไม่สามารถบอกความชื่นชมของข้าพระองค์ได้ แต่ขอทรงโปรดรู้ว่าข้าพระองค์รอคอยที่จะขอบพระคุณตลอดไปสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้กระทำ ขอพระสิริมีแด่พระองค์ในสวรรค์และทั่วโลก ทั้งในขณะนี้และตลอดไป สรรเสริญในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น