ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูอยากให้เราสำรวจจิตใจของเราอย่างจริงจัง แล้วให้เรายอมที่จะทิ้งสิ่งเหล่านั้นที่ถ่วงเราไว้จากการติดตามและรับใช้พระองค์อย่างเต็มกำลัง เรารู้ดีว่ามีอะไรบ้าง พระองค์ให้เราเห็นรอยตะปูที่ฝ่ามือเพื่อย้ำเตือนเราว่า พระองค์ยอมสละชีวิตเพื่อไถ่เรา ตอนนี้พระองค์ก็อยากให้เราเอาสิ่งที่ยึดหน่วงเราไว้พวกนั้นไปตรึงที่กางเขน อย่ารอช้า ลงมือทำเลย

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าเสียใจที่ได้แอบซ่อนความบาปบางอย่างไว้ ไม่ยอมให้พระวิญญาณขุดรากถอนโคนเพื่อจะได้เป็นคนที่พระองค์ยอมรับ ตอนนี้ ข้าพเจ้าขอสารภาพความบาปเหล่านั้น โปรดช่วยกำจัดพวกมันให้สิ้นซากไปจากชีวิตข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้หันกลับมารับใช้พระเยซูพระบุตรของพระองค์ได้อย่างสุดจิตสุดใจ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น