ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อวานนี้ เราได้ตัดสินใจแล้วที่จะติดตามพระเยซูองค์เจ้าชีวิตด้วยสุดจิตสุดใจ ระวัง อย่าได้ลืมสัญญาแล้วหลงกลับไปสู่วังวนอันชั่วร้ายเดิมๆนั้นอีก ให้เราบอกตัวเองว่าจะเลือกทางแห่งความจริงนี้ทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันนี้ พรุ่งนี้และวันต่อๆไป

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม หนทางและพระคำของพระองค์เป็นแหล่งของชีวิตและแนวทางในชีวิตของข้าพเจ้า วันนี้ข้าพเจ้าขอเลือกที่จะทำตามใจพระองค์และติดตามความจริงของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเชื่อฟังอย่างเต็มอกเต็มไจด้วย เพื่อมันจะได้เป็นอย่างที่ข้าพเจ้าฝันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change