ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าได้พูดกับคนของพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำอีก ผ่านทางผู้พูดแทนพระเจ้าทั้งหลายที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่บ่อยครั้ง ที่คนพวกนี้ได้เพิกเฉยต่อเสียงของผู้พูดแทนพระเจ้าเหล่านั้น และได้ละทิ้งพระเจ้าของพวกเขาไป ดังนั้นอย่าให้คนรุ่นหลังๆพูดถึงเราในแบบเดียวกันนี้เลยนะ

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้ครอบครอง ผู้เป็นอับบาพระบิดา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าละทิ้งความรักที่มีต่อพระองค์ และละทิ้งความปรารถนาในใจที่อยากจะเชื่อฟังและทำให้พระองค์พอใจ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น