ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความจริงเกี่ยวกับอุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่าของพระเยซูไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมา แต่ที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่! ชัยชนะเหนือความตายของพระองค์ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่เป็นชัยชนะตลอดไป ตอนนี้พระองค์อยู่เพื่อที่จะพูดกับพระเจ้าแทนเรา จนกว่าพระองค์จะสามารถกลับมาและนำเราไปที่บ้านของพระองค์ ชีวิตของเราถูกซ่อนไว้อยู่กับพระองค์เพื่อไม่ให้ใครหรืออะไรสามารถเอาไปจากเราได้ เมื่อพระองค์มา เราจะมีส่วนในสง่าราศีที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระองค์ เราต้องสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระคุณยิ่งใหญ่นี้นะครับ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์จากก้นบึ้งของหัวใจ สำหรับพระคุณและความเมตตาอันเหลือเชื่อของพระองค์ ซึ่งได้ทำให้มนุษย์มีชัยชนะนิรันดร์จากความทุกข์ยาก ขอบพระคุณสำหรับค่าไถ่เพื่อที่เราจะมีชัยชนะนั้น พระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าพระองค์จะกล่าวได้ พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญเกินกว่าเสียงทั้งหมดที่บรรดาลูกๆ ของพระองค์จะสามารถบอกได้ ความหวังของข้าพระองค์จะอยู่ตลอดไป เพราะพระองค์เป็นขึ้นมาและทรงครอบครองในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้า ขอพระเกียรติ พระสิริ และความยิ่งใหญ่มีแด่พระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู พระบุตรและองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ อาเมน!

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น