ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลรู้ว่าเขากำลังอยู่ในสงครามต่อสู้กับอำนาจทั้งหลายของวิญญาณชั่ว ที่ต่อต้านพระเจ้า (เอเฟซัส 6:10-12) ในขณะที่อำนาจเหล่านี้มีอิทธิพลต่อโลกนี้มาก แต่เปาโลก็มีจิตใจที่แน่วแน่ว่าการหลอกลวงของซาตานจะไม่มีอำนาจเหนือคริสตจักรของพระเจ้าแน่ เขายังคงยึดมั่นอยู่ในความจริง ในยุคที่คนหมกมุ่นอยู่กับพระจอมปลอมทั้งหลาย ความเชื่อที่หลอกลวง และทางเลือกมากมาย เราก็ควรจะตื่นตัวไม่แพ้พี่น้องในยุคนั้น เพราะคนในยุคนี้ก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยกับคนในยุคของเปาโล

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้เราด้วย ที่ขาดการตื่นตัวฝ่ายจิตวิญญาณและขี้ขลาดในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดที่แตกต่างมากมาย ช่วยปลุกเร้าเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ที่จะพูดความจริงด้วยความรัก ช่วยให้เราลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับความคิดที่เป็นอันตรายต่อความเชื่อ ความชอบธรรม และความจริง ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า กระตุ้นเราจากความขี้เกียจเฉื่อยชาของเรา และขอทรงเรียกให้เรามาเป็นคนบริสุทธิ์และมุ่งมั่นอีกครั้ง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น