ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สันติสุข เป็นมากกว่าความหวังของคน ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ หรือลมๆแล้ง หรือแปลกๆ ที่แค่อยากให้ทุกคนเข้ากันได้ดีและทุกอย่างก็สงบร่มเย็น แต่สันติสุขที่เปาโลกำลังพูดถึงนี้ คือสันติสุขกับพระเจ้า มันไม่ใช่แค่อยากให้เกิดความสงบร่มเย็นและไม่มีความขัดแย้งกัน การที่พระเยซูยอมสละชีพเพราะเชื่อฟังพระเจ้า ทำให้สันติสุขระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นจริงขึ้นมา ใช่แล้ว พระเจ้าให้สันติสุขนี้ผ่านทางพระคุณ ถูกแล้ว พระเจ้าเป็นผู้รับรองสันติสุขนี้เองผ่านทางพระคุณของพระองค์ แต่เพราะสันติสุขนี้มันผูกติดอยู่กับพระองค์และลักษณะของพระองค์ เราก็เลยชื่นชมยินดีได้และตั้งตาคอยที่จะได้เข้าไปขลุกตัวอยู่ในสง่าราศีของพระเจ้าที่สง่างามของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Peace is more than the mercurial, vaporous, whimsical wish of folks who just want everyone to get along and things to be calm. The peace the apostle Paul is describing her, peace with God, goes much deeper than simply a desire for calm and for a lack of conflict. Jesus, through his sacrificial obedience to God, has made peace with God real for us. Yes, God provided it by grace. Yes, God is the one who insures it because of that grace. But, because this peace is tied to him and his character, we can rejoice and anticipate being caught up in the glory of our glorious God.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์ผู้สง่างามยิ่งบนชั้นฟ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับของขวัญแห่งพระคุณในพระเยซู โปรดให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นกับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถยืนหยัด มั่นคง และกล้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์ ด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความชื่นชมยินดี อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O great Majesty on high, I praise you for the gift of your grace in Jesus. Give me confidence and trust so that I may stand, secure and emboldened to live for you, with a life full of hope and joy. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 5:1-2

ความคิดเห็น