ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีน้อยคนที่จะฟังเสียงของคนจน หรือปกป้องคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถ้าเราจะเป็นลูกที่แท้จริงของพระเจ้า พระองค์ให้ความสำคัญกับอะไรเราก็ต้องทำตามด้วย เราต้องตามหาลูกแกะที่หลงทางของพระองค์ ขอให้เราช่วยเหลือคนที่เดือนร้อนรอบตัวเรา เพื่อให้พวกเขารู้ว่าพระเจ้าไม่ลืมเสียงร้องของพวกเขา มาเป็นเครื่องมือในการส่งต่อพระคุณของพระเจ้ากันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้สง่างามและบริสุทธิ์ โปรดตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือส่งต่อพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด ในนามพระเยซูผู้เป็นของขวัญแห่งพระคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้ของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น