ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจะเทียบกับผู้ที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างไรล่ะครับ คุณจะเข้าใจสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยใจที่มีข้อจำกัดได้อย่างไรล่ะครับ เมื่อหัวใจของความยิ่งใหญ่คือพระเจ้า แล้วคุณจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอย่างอื่นได้อย่างไรครับ พระเจ้าเป็นมากกว่าสิ่งที่ดีที่สุดของเรา สง่าราศีของพระองค์ก็อยู่เหนือจินตนาการของเรา ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นมากกว่าความฝันของเรา พระองค์อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้หรือเชื่อ อย่างไรก็ตามความอัศจรรย์ของพระองค์เหนือการอัศจรรย์ทั้งปวงคือ การที่พระองค์ยอมจำกัดให้พระองค์เองลงมาเกิดเป็นทารก ที่พ่อแม่ห่อไว้ในผ้า อยู่ในรางหญ้าเพราะไม่มีห้องว่างในโรงแรมใดเลย บางครั้งความยิ่งใหญ่ที่สุดไม่จำเป็นต้องมีคำที่สวยหรู แต่เป็นสิ่งเล็กๆ ที่สัมผัสใจเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะเข้าใจความรักอันเหลือเชื่อของพระองค์ที่มีต่อเราได้อย่างไร ทำไมพระองค์ยอมมาเกิดเป็นเด็กทารกเยซูในโลกนี้ เหมือนที่เหล่าโหราจารย์ ข้าพระองค์ขอก้มกราบและนมัสการพระองค์ องค์พระเยซูและพระบิดาผู้ส่งพระองค์มาโอ พระเจ้า ใครจะเหมือนพระองค์ได้ ไม่มีใครใกล้เคียงพระองค์ได้เลย แต่ก็มีเหตุผลที่เรารู้คือเพราะพระคุณของพระองค์ ที่ทรงนำเราเข้าใกล้พระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่และสำหรับรางหญ้าของพระองค์ ขอพระสิริมีแด่พระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น