ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ประธานาธิบดี กษัตริย์ และผู้ปกครองทั้งหลาย ย่อมมีคนที่"ฉลาด"คอยเป็นที่ปรึกษาอยู่ใกล้ๆ หลายคนยังต้องมีคนที่มีอำนาจและมั่งคั่งมาสนับสนุนเขาด้วย อย่างไรก็ตาม มีกษัตริย์เพียงองค์เดียวเท่านั้นของประชาชาติทั้งหลาย มีแค่หนึ่งเดียวที่ในที่สุดแล้วจะปกครองทุกคนในโลกนี้ ไม่มีใครเทียบเทียมและต่อกรกับพระองค์ได้ ชื่อของพระองค์ คือ ยาห์เวห์ พระผู้เป็นอยู่ ที่ยิ่งใหญ่ พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้มีชีวิต ผู้ที่พระเยซูสอนให้เราเรียกพระองค์ว่า "อับบา พ่อ" สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ทั้งน้อยใหญ่ วันหนึ่งจะต้องเกรงกลัวและให้เกียรติกับพระองค์ และวันหนึ่ง ทุกชนชาติจะต้องก้มกราบและนมัสการพระองค์ แต่ในวันนี้ ขอให้เรามั่นใจว่าเราได้ทำอย่างนั้นแล้ว

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา พระองค์คู่ควรกับสง่าราศีและอำนาจ ไม่มีใครมาต่อกรกับพระองค์ได้ ทั้งในความเป็นจริงหรือในใจของข้าพเจ้า ขอบคุณที่อวยพรข้าพเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมพระองค์ถึงต้องมาสนใจคนอย่างข้าพเจ้าด้วย ทั้งๆที่พระองค์มีอำนาจและยิ่งใหญ่ล้นฟ้า แต่ข้าพเจ้าขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ ขอบคุณที่รับข้าพเจ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยสง่าราศี และขอบคุณสำหรับความชอบธรรมที่พระองค์ได้เทลงมาบนตัวข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น