ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์เดียวเท่านั้น พระอื่นไม่ใช่พระแท้ เป็นเพียงพวกที่เสแสร้งต่อหน้าบัลลังก์ขององค์ผู้ชอบธรรมองค์เดียวเท่านั้น แต่เราก็ยังเป็นเช่นเดียวกันกับชาวเมืองเอเธนส์ในหนังสือกิจการบทที่ 17 เราหารูปเคารพหนึ่งมาแทนอีกรูปเคารพหนึ่งเรื่อยๆ แทนที่ที่แห่งนั้นควรเป็นทีี่สำหรับพระเจ้าของเราเท่านั้น แต่เราทำในสิ่งที่แตกต่างได้นะครับ เราสามารถใช้ชีวิตที่จะส่องสว่างโดยการเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ความชอบธรรม ความเมตตาและพระคุณ เราสามารถสะท้อนให้คนอื่นเห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ แบ่งปันความหวังในพระองค์ให้กับผู้หลงหาย และนั่นก็คือเราได้ทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมากมายแล้วในโลกนี้ ดังนั้นวันนี้ให้เรามาเริ่มทำเช่นนั้นกันเลยดีกว่านะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับของประทานแห่งพระคุณของพระองค์ และความรู้สึกแห่งการได้รับการไถ่บาปที่พระองค์ใส่ให้กับชีวิตข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์สามารถใช้ข้าพระองค์ในงานของพระองค์ได้ในโลกนี้และเพื่อที่พระเกียรติจะมีแด่พระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์เถิด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น