ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกนักล่าที่แม้จะเกรี้ยวกราดก็ไม่สามารถมีความมั่นใจในความปลอดภัยและเรื่องอาหารการกินได้ แต่ผู้ที่หิวกระหายในพระเจ้า จะได้รับการช่วยเหลือทำให้อิ่ม ได้รับการอวยพรและได้รับความมั่นคง

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับสัญญาที่บอกว่าพระองค์จะไ่ม่ทิ้งข้าพระองค์ แม้ว่าเพื่อนๆของข้าพระองค์ จะทรยศหักหลังข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าบางครั้งมันยากเหลือเกินที่จะเข้าใจ หรือแม้แต่จะเชื่อว่าพระองค์สัตย์ซื่อกับเราเสมอ เมื่อมีความสับสนหรือเวลาที่ยากลำบาก ความมั่นใจในพระคุณของพระองค์ของข้าพระองค์กลับสั่นคลอน ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์และให้ความหวังใจใหม่กับข้าพระองค์ด้วย พระบิดา ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์รักข้าพระองค์มากกว่าที่ใครจะทำได้ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์สนใจห่วงใยบาดแผลและความกังวลใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอมอบใจของข้าพระองค์อีกครั้งที่จะวางใจในการทรงนำ การดูแล และในพระคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น