ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้แต่พวกนักล่าที่ดุร้ายยังขาดแคลนและหิวโหยได้ แต่ผู้ที่หิวกระหายพระเจ้า จะได้รับการช่วยเหลือ ให้อิ่มหนำสำราญ ไม่ขาดสิ่งใดเลย

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา สำหรับคำสัญญาที่จะไม่ทอดทิ้งหรือหันหลังให้กับข้าพเจ้า แม้ว่าเพื่อนๆหรือหุ้นส่วน จะทรยศหักหลังข้าพเจ้าไปกันหมดแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับว่าบางครั้งมันยากที่จะเข้าใจ หรือแม้แต่จะเชื่อว่า พระองค์จะรักษาคำสัญญาตลอดไป เมื่อมีปัญหาความเดือดร้อนเกิดขึ้นในชีวิต ก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ในความรักความเมตตาของพระองค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าและให้ความหวังใจใหม่กับข้าพเจ้าด้วยเถิด พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีใครรักข้าพเจ้ามากไปกว่าพระองค์อีกแล้ว ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระองค์สนใจห่วงใยในความทุกข์ทรมานและความกังวลใจของข้าพเจ้า ต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าขอตั้งใจใหม่ที่จะไว้วางใจในการจัดเตรียมดูแล และในความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น