ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"มนุษย์เสนอ สวรรค์ไม่สนอง" ส่วนมากคนเรามักจะรีบให้คำแนะนำและมีแผนการที่ยิ่งใหญ่ กษัตริย์โซโลมอนบอกเราว่าปัญญามาจากการเชื่อฟังคำสั่งสอนมาเป็นระยะเวลานาน ถ้าคุณเป็นเหมือนผม คุณก็จะเลือกให้แผนการของคุณอยู่ในพระเจ้า ก่อนที่จะทำมัน ผมรู้สึกสบายใจที่ยากอบ ผู้ที่เป็นนักเขียนที่มีปัญญาในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เตือนเราว่า พระเจ้าจะให้ปัญญา ถ้าเราแสวงหามันและไม่สงสัย แต่เมื่อเราอธิษฐานขอสติปัญญา ขอให้เราอธิษฐานสำหรับความอดทนที่จะฟังความจริงของพระเจ้าในพระคัมภีร์ด้วย เพื่อที่เราจะรู้จักปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้น!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงสอนทางของพระองค์และช่วยให้ข้าพระองค์มองเห็นเส้นทางของชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีแผนมากมาย แต่ข้าพระองค์รู้ว่าถ้าแผนเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระองค์ แผนนั้นจะไม่ล้มเหลวไป ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในปัญญาของพระองค์ และข้าพระองค์จะไม่เพียงแต่พยายามที่จะรู้จักมันเท่านั้น แต่ยังจะพยายามใช้ในชีวิต โดยอาศัยอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น