ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่จะบอกความลับในใจของเรากับใครสักคนเป็นเรื่องที่ยากมาก เราต้องการที่จะเก็บซ่อนความล้มเหลว ความอับอาย และความผิดบาปของเราไว้เป็นความลับ ถ้าใครรู้ความลับในใจเรา เรากลัวว่าเขาจะปฏิเสธเราแล้วเราจะอับอาย เราอาจจะซ่อนความบาปจากมนุษย์ได้ แต่เราไม่สามารถซ่อนมันจากพระบิดาได้ บาปที่ซ่อนอยู่ทำลายจิตใจของเราและทำให้เราแยกจากพระเจ้า ผู้ที่จะให้อภัยเราและช่วยให้เราสามารถเอาชนะมันได้ ถ้าเพียงแต่เราเปิดใจรับรู้ว่าพระองค์อยากเป็นที่ลี้ภัยของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักและพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะสารภาพหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในใจ ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ากลัวว่าคนอื่นๆจะรู้ว่าข้าพเจ้าได้ทำสิ่งที่น่าอับอายเหล่านี้ ... (สารภาพบาปที่เป็นความลับและน่าอับอายที่สุดต่อพระเจ้า) ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าได้ทำบาปและขอให้พระองค์ยกโทษให้กับความบาปเหล่านี้คือ... (สารภาพบาปที่คนอื่นอาจจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลย แต่ซาตานก็ใช้มันทำให้เราออกห่างจากพระเจ้า) ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้อยู่ชั่วนิจนิรันดร์ ข้าพเจ้ากังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คือ ... (สารภาพสิ่งที่ทำให้คุณกังวลและปล่อยวางไว้ในมือของพระเจ้า) พระองค์ผู้เดียวเป็นที่ลี้ภัยและเป็นพลังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไว้ใจที่จะสารภาพสิ่งเหล่านี้กับพระองค์ และขอให้พระองค์ให้ความเข้มแข็งกับข้าพเจ้า ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ตกเข้าไปในกับดักนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น