ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในเวลาที่คนของพระเจ้าเหนื่อล้าทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ พระองค์สัญญาว่าจะมีการพิพากษา — การพิพาหษาพวกเขาและพวกที่กดขี่พวกเขา แต่พระองค์ก็ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าทำไม พระองค์จะแสดงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อให้พวกเขารู้ว่าพระองค์คือยาห์เวห์ — พระเจ้าของ "คนของพระองค์" และของทุกชนชาติ ผมอยากให้พระเจ้าที่จะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของพระองค์ในยุคของเรา; คุณอยากไหมครับ? การที่พระเจ้าได้รับเกียรติในสิ่งที่พระองค์เป็นและในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับ ขอให้วันนั้นมาได้เร็วๆ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ในฐานะเป็นมนุษย์และลูกที่มีข้อบกพร่องของพระองค์ ข้าพระองค์กลัวการเปิดเผยอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เอง มนุษย์เรามีความอ่อนแอเมื่อเทียบกับสง่าราศีที่เห็นได้ชัดของพระองค์ แต่ข้าพระองค์มีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับพระองค์ผ่านทางพระเยซู และพระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์ได้รับการถวายเกียรติ และอยากให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารยำเกรงในยุคของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เบื่อที่จะได้ยินการใช้พระนามของพระองค์ในทางไร้สาระ และสง่าราศีของพระองค์ถูกลบหลู่ ขอพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกชนชาติ! ขอทรงเปิดเผยความยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและมีชีวิตเพียงองค์เดียว! อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น