ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในเวลาที่คนของพระเจ้าอยู่ในช่วงสับสนวุ่นวายทั้งกายและจิตวิญญาณ พระองค์สัญญาว่าจะมีการพิพากษา — พิพากษาทั้งพวกเขาและพวกที่กดขี่ข่มเหงพวกเขาด้วย พระองค์บอกด้วยว่าทำไม เพราะพระองค์ต้องการจะแสดงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าพระองค์คือยาห์เวห์ — พระเจ้าของ "คนของพระองค์" และของคนทุกชนชาติ ผมอยากให้พระเจ้าแสดงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เห็นในยุคนี้ด้วย คุณเห็นด้วยไหม การที่คนจะให้เกียรติกับพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นและกับสิ่งที่พระองค์ทำ ก็เป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆ ขอให้วันนั้นมาถึงเร็วๆด้วยเถิด

Thoughts on Today's Verse...

In a time when God's people were in shambles physically and spiritually, he promises judgment — judgment on them and their oppressors. But he also reveals why. He will show his greatness and holiness so they will know him, YAHWEH — God of "his people" and also of all nations. I would love for God to show his greatness and holiness in our day; wouldn't you? To have God honored for who he is and what he has done would be marvelous. May that day come quickly.

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ในฐานะลูกของพระองค์ที่มีข้อบกพร่องและเป็นแค่มนุษย์ที่ต้องตาย ข้าพเจ้ากลัวการเปิดเผยตัวของพระองค์ เราเป็นแค่มนุษย์ที่ต้องตายและเปราะบางเมื่อเทียบกับสง่าราศีที่เจิดจรัสของพระองค์ แต่ข้าพเจ้าก็มีความเชื่อมั่นในสายสัมพันธ์ที่มีกับพระองค์ผ่านทางพระเยซู และพระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าอยากให้ผู้คนให้เกียรติกับพระองค์และยำเกรงชื่อของพระองค์ในยุคนี้ ข้าพเจ้าเบื่อที่คนชอบอ้างชื่อของพระองค์แบบส่งๆไป และลบหลู่สง่าราศีของพระองค์ โปรดยกพระองค์ขึ้นเหนือชนทุกชาติ โปรดสำแดงความบริสุทธิ์อันสว่างามของพระองค์ เพื่อทุกคนจะได้รู้ว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และและมีชีวิตอยู่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, as your flawed and mortal child, I do fear your bold revelation of yourself. We humans are mortal and frail in comparison to your blazing glory. But I have confidence in my relationship with you through Jesus, and dear Father, I want you honored and your name revered in my day. I am tired of hearing your name used in vain and your glory profaned. Exalt yourself before the nations! Reveal your holy majesty so that everyone will know that you are the only true and living God! In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเสเคียล 38:23

ความคิดเห็น