ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่ออิสราเอลถูกศัตรูโหดร้ายที่มาปล้นเอาเกียรติและจิตวิญญาณคนของพระเจ้า พระเจ้ารักษาสัญญาของพระองค์ แม้ว่าพวกเขาถูกทำลายเพราะการไม่เชื่อฟังและความบาปของพวกเขา การลงโทษของพระเจ้าไม่ได้เป็นแค่การลงโทษเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการไถ่บาปด้วย ในการทำลายพวกเขา พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะให้ความสุขสงบ ความหวัง และอนาคต เช่นเดียวกับหมอที่จะต้องทำให้เจ็บก่อน จัดกระดูกที่หักเพื่อกระดูกนั้นจะได้รับการรักษา วินัยของพระเจ้านั้นแน่นอน ถูกต้อง และเป็นการให้ชีวิตนิรันดร์

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงช่วยข้าพระองค์เห็นพระคุณของพระองค์เมื่อข้าพระองค์ต้องต่อสู้ ไม่ใช่แค่รู้สึกโล่งใจจากการความทุกข์ยากและความเจ็บปวด แต่ให้ตระหนักถึงการไถ่บาป และการเปลี่ยนแปลงจิตใจและนิสัยของข้าพระองค์ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานโดยพระคุณของพระองค์ และในพระนามพระเยซู ผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น