ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นที่สุดแห่งความเชื่อ ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์ เชื่อป่าวว่า พระองค์อยากที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายผ่านทางเราด้วย อันที่จริง พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะให้เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระองค์ทำเสียอีก เพราะตอนนี้พระองค์นั่งอยู่ข้างๆพระบิดาเพื่อช่วยเหลือเราอยู่ (ดูหนังสือยอห์น 14: 12-14) ดังนั้น ถึงเวลาหรือยัง ที่เราต้องเลิกพูดคำว่าทำไม่ได้ และให้เริ่มเชื่อในผู้ที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ เปาโลบอกว่า พระเจ้าทำได้ "มากกว่าที่เราจะขอหรือจินตนาการได้ โดยอำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวเรา" (หนังสือเอเฟซัส 3: 20-21)

Thoughts on Today's Verse...

Jesus is the ultimate one "who believes." All things ARE possible for him. Guess what? He longs to do great things through us, too! In fact, he promised he would do even greater things through us than he did himself because he is now at the Father's side helping us! (See John 14:12-14.) So isn't it time that we quit talking about what we can't do, and start believing in the one who can do great things? Paul put it this way: God can do "more than we can ask or imagine by his power at work in us." (Ephesians 3:20-21)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ยิ่งใหญ่ ผู้ครอบครองทุกชนชาติ ผู้สร้างจักรวาล และเป็นเจ้าเหนือทุกสิ่ง โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่อธิษฐานแบบไร้น้ำยาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่วันๆเอาแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องของโลกๆไร้สาระ โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าที่ไม่มีจิตวิญญาณแห่งการมองการณ์ไกล โปรดฟื้นฟูข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าที่จะรู้ว่าพระองค์อยากจะทำอะไรผ่านทางตัวข้าพเจ้า โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะเป็นพยานที่มีไฟต่อโลกของเราที่ติดอยู่ในความมืดนี้ โปรดให้ความฝันที่สุดแสนจะวิเศษกับข้าพเจ้าเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ และโปรดทำให้ข้าพเจ้าตะลึงพรึงเพริดไปเลยโดยทำสิ่งที่เกินกว่าจินตนาการของข้าพเจ้าจะไปถึง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Great Almighty God, Ruler of the nations, Creator of the universe, and Lord of all things, please forgive me. Forgive me for my wimpy and limited prayers. Forgive me for getting involved in petty quarrels over mundane and irrelevant things. Forgive me for my spiritual lack of vision. Please stir me by your Spirit. Please open my eyes so that I can see what you long to do through me. Please empower me to be a powerful witness to our world trapped in darkness. Please give me incredible dreams for your Kingdom, then astound me by doing far more than I ever imagined. In the name of Jesus, and to your glory, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มาระโก 9:23

ความคิดเห็น