ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นที่สุดแห่งความเชื่อ ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์ เชื่อป่าวว่า พระองค์อยากที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายผ่านทางเราด้วย อันที่จริง พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะให้เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระองค์ทำเสียอีก เพราะตอนนี้พระองค์นั่งอยู่ข้างๆพระบิดาเพื่อช่วยเหลือเราอยู่ (ดูหนังสือยอห์น 14: 12-14) ดังนั้น ถึงเวลาหรือยัง ที่เราต้องเลิกพูดคำว่าทำไม่ได้ และให้เริ่มเชื่อในผู้ที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ เปาโลบอกว่า พระเจ้าทำได้ "มากกว่าที่เราจะขอหรือจินตนาการได้ โดยอำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวเรา" (หนังสือเอเฟซัส 3: 20-21)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ยิ่งใหญ่ ผู้ครอบครองทุกชนชาติ ผู้สร้างจักรวาล และเป็นเจ้าเหนือทุกสิ่ง โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่อธิษฐานแบบไร้น้ำยาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่วันๆเอาแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องของโลกๆไร้สาระ โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าที่ไม่มีจิตวิญญาณแห่งการมองการณ์ไกล โปรดฟื้นฟูข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าที่จะรู้ว่าพระองค์อยากจะทำอะไรผ่านทางตัวข้าพเจ้า โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะเป็นพยานที่มีไฟต่อโลกของเราที่ติดอยู่ในความมืดนี้ โปรดให้ความฝันที่สุดแสนจะวิเศษกับข้าพเจ้าเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ และโปรดทำให้ข้าพเจ้าตะลึงพรึงเพริดไปเลยโดยทำสิ่งที่เกินกว่าจินตนาการของข้าพเจ้าจะไปถึง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น