ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การช่วยกู้ หัวใจของพระคัมภีร์ ก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้ พระองค์รักษาสัญญาและแบ่งปันพระคุณ ความเมตตาและความยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมา ขอให้สัญญานี้จุดประกายในตัวคุณให้อยากใช้ชีวิตที่ถูกต้องและร้องเรียกหาพระเจ้าเมื่อเจอกับความเดือดร้อน วิธีหนึ่งที่ช่วยได้คืออ่านบทเพลงสดุดีบ่อยๆ ให้พระคำข้อนี้ที่มีมานานแสนนานแล้วนั้นทำให้เห็นถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการอธิษฐานที่เราสามารถเรียกหาพระเจ้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าเราใช้บทเพลงสดุดีในการร้องทูลขอหรือไม่ก็ตาม ก็ขอให้ร้องขอความช่วยเหลือออกมาเป็นคำสรรเสริญ หรือเป็นคำถามที่คาใจอยู่ หรือจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิต ขอให้รู้ว่าพระองค์อยู่ที่นั่นกับเราเสมอและเปิดใจพูดคุยกับพระองค์ได้ทุกเวลา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โลกเราต้องการการช่วยกู้จากพระองค์ ในความสง่างามและฤทธิ์เดชของพระองค์ ช่วยทำลายแผนการของคนชั่วด้วยในความเมตตาและพระคุณของพระองค์ ช่วยยกชูคนของพระองค์ขึ้นมาเมื่อพวกเขาเจอกับปัญหาหรือความเดือดร้อนในชีวิตด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น