ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ที่เรารับใช้อยู่ได้นี้ก็เพราะพระคุณ เราได้รับความรอดและกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ก็เพราะพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับเราในพระเยซู เราได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และไร้มลทินต่อหน้าพระเจ้า ก็เพราะพระคุณของพระเยซู เราได้รับของประทานในการรับใช้คริสตจักร ก็เพราะพระคุณของพระเยซู เราได้รับกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากได้ ก็เพราะพระคุณของพระเจ้าในพระเยซู ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้ที่เรากำลังทำอยู่นี้ หรือโอกาสต่างๆที่เราได้รับเพื่อเปลี่ยนแปลงคนให้ดีขึ้น หรือเรี่ยวแรงต่างๆที่ทำให้เราทำงานจนสำเร็จได้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราได้รับมาทั้งสิ้น เราจึงไม่มีอะไรจะโอ้อวดได้ เพราะฤทธิ์อำนาจขององค์เจ้าชีวิตนั้นทำงานได้อย่างเต็มที่ในคนที่อ่อนแอ ตอนที่เราถวายตัวให้กับพระองค์ใช้เพื่อนำเกียรติยศมาสู่พระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าพระบิดาผู้อยู่ชั่วนิรันดร์ของข้าพเจ้า ขอให้ชื่อของพระองค์เป็นที่ยกย่องเชิดชู ขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซู ที่ได้ไถ่ข้าพเจ้า ให้ของประทานกับข้าพเจ้า เสริมกำลังข้าพเจ้า นำชีวิตข้าพเจ้า และให้เรี่ยวแรงกับข้าพเจ้าในการรับใช้ ขอให้ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดและทำนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ด้วยเถิด ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change