ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรารู้ว่าคนที่ทำตามใจพระเจ้าก็มีปัญหาได้ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะช่วยให้เรารอดพ้นไปได้หมด เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์จะปกป้องกระดูกทุกชิ้นของเรา โดยเฉพาะกับเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนทั่วโลกในทุกวันนี้ ในเรื่องนี้เปาโลมีคำตอบให้ คือ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขา สุดท้ายแล้วก็จะรอดพ้นมันไปได้ ไม่ว่าจะรอดพ้นด้วยความตายแล้วกลับไปอยู่กับพระเจ้า หรือรอดพ้นจากคุกแล้วไปประกาศข่าวดีต่อ (ฟิลิปปี 1:19-23) ก็ให้มั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าจะทำให้เรารอดพ้นแน่ เราได้รับชัยชนะในพระคริสต์ ซาตานทำอะไรเราไม่ได้เลย มันไม่สามารถพรากเราไปจากความรักของพระเจ้า แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้(โรม 8:32-39)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดให้ความเชื่อกับข้าพเจ้า ที่จะทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าก็จะไม่ถูกแยกออกจากความรักและการช่วยเหลือของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น