ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้รับการปลอบโยนเพราะเราเสียใจ เราได้รับการปลอบโยนเพราะเราต้องการการอวยพร เราได้รับการปลอบโยนเพราะพระเจ้ารักเรา เราได้รับการปลอบโยนเพื่อที่เราจะได้ปลอบโยนคนอื่นต่อไป ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นเรื่องจริง แต่ประโยคสุดท้ายสำคัญที่สุด บางทีเราไม่ได้นึกถึงเรื่องการปลอบโยนสักเท่าไหร่จนกว่าจะได้ปลอบโยนใครสักคน การปลอบโยนเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาใจที่เศร้าสลด ความผิดหวัง ความเจ็บปวด และความสูญเสีย การปลอบโยนของเรานั้นมีไม่มากพอ จนกว่าเมื่อเราแบ่งปันการปลอบประโลมที่เราได้รับ หรือเมื่อเราปลอบโยนใครสักคน ดังนั้นให้ส่งการปลอบโยนต่อๆ กันไปนะครับ

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกนี้ พระผู้สร้างจักรวาล ขอบพระคุณที่รู้จิตใจของข้าพระองค์ เป็นห่วงความวิตกกังวลของข้าพระองค์ และทร ปลอบประโลมข้าพระองค์เมื่อเจ็บปวด ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะแบ่งปันพระคุณ ความเมตตา การปลอบประโลมของพระองค์กับคนอื่นในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น