ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายคนหวาดระแวงเกี่ยวกับกฎบัญญัติ และคิดว่าน่าอึดอัดที่จะฟังข้อพระคัมภีร์แบบนี้ แต่เราต้องตระหนักว่าเป้าหมายของพันธสัญญาใหม่ของพระคุณพระเจ้า และของขวัญจากพระวิญญาณคือ การที่กฎของพระเจ้าจะอยู่ในหัวใจของเรา และแสดงออกมาให้เห็นในชีวิตของเรา พระเจ้าไม่ได้สนใจว่ากฎจะต้องอยู่บนแผ่นหิน เยเรมีย์ทำนายถึงวันที่คนของพระเจ้าจะมีความปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า — ความรักที่จะรักในสิ่งที่พระบิดาของเรารัก และเกลียดในสิ่งที่พระองค์เกลียด

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะทำให้พระองค์พอพระทัย ต้องการสรรเสริญพระองค์ และนำคนอื่นมาถึงพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีปัญญาทางจิตวิญญาณที่จะรู้จักน้ำพระทัยพระองค์ และความกล้าหาญทางจิตวิญญาณที่จะทำในวันนี้ ข้าพระองค์ต้องการให้ลักษณะนิสัยและความชอบธรรมของพระองค์บอกกับใจของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์กำลังถูกล่อลวงโดยซาตานไม่ให้ใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ถ่อมใจลง เมื่อข้าพระองค์ทำผิดหรือหลงทาง อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น