ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การตรึงบนกางเขนเป็นสิ่งที่น่าสยดสยอง ทารุณ และเลวร้ายมาก คำว่า "ตรึง" ถือว่าเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพในวัฒนธรรมกรีก การตรึงที่กางเขนมีไว้สำหรับไอ้พวกเศษเดนสังคมเท่านั้น พวกนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาล แต่พระเยซูกลับต้องมาทนต่อการตายอันน่าสยดสยองนี้ ซาตานคิดว่าสิ่งนี้จะนำความอัปยศอดสูมาสู่พระเจ้า แต่พระเยซูกลับทำให้ซาตานและทูตที่ชั่วร้ายของมันอัปยศอดสูเสียเอง พระองค์ได้แสดงให้สาธารณชนได้เห็นว่า พระองค์ได้เปลี่ยนไม้กางเขนที่แสนทรมานและน่าอดสูกลายเป็นแท่นบูชาแห่งสง่าราศี พระองค์แปลงสภาพการนองเลือดจากนรกเป็นการสละชีพแห่งการให้อภัย พระองค์หันเหอำนาจชั่วร้ายที่จะฆ่าเป็นที่แห่งการเยียวยารักษา ในเวลาที่เราเสียใจจนพูดไม่ออกที่พระเยซูต้องสละชีพและแบกความอับอายบนไม้กางเขนเพื่อเรา ก็เป็นเวลาเดียวกับที่เราก็ดีใจสุดๆที่ซาตานและขุมพลังแห่งความเกลียดชังของมันถูกทำลายลง ชัยชนะที่โดดเด่นของพวกมันกลับกลายเป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับ สิ่งที่ดูเหมือนเป็นความอัปยศอันใหญ่หลวงของพระเจ้ากลับกลายเป็นพระคุณอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ ที่ไถ่เราออกมาจากเงื้อมมือของซาตาน

Thoughts on Today's Verse...

Crucifixion was so hideous, so inhumane and vile, that the word "crucify" was not considered appropriate in polite speech in Greek culture. Crucifixion was reserved for the scum of society who were considered a threat to the government. Jesus endured this hideous death. But what Satan had intended for the humiliation of God, Jesus turned into the humiliation of Satan and his evil angels. He made a public spectacle of them. He turned their torture stick of shame into an altar of glory. He transformed the gory fury of hell into a sacrifice of forgiveness. He redirected evil's power to kill and made it a place to heal. While we deplore the unspeakable sacrifice and shame that Jesus bore on the cross for us, we also rejoice that the evil one and his hoards of hate are broken. Their apparent victory is turned into their defeat. What was supposed to be God's greatest shame becomes his greatest grace, which ransoms us from Satan's grasp.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้าไม่สามารถสรรหาคำพูดใดที่จะมาแสดงความขอบคุณสำหรับแผนงาน การสละชีพ และความรอดของพระองค์ได้ พระเยซูที่รัก ไม่มีเพลงสรรเสริญ ไม่มีบทกลอนจากใจ ไม่มีจดหมายรักใดๆ ที่จะสามารถแสดงความขอบคุณที่ข้าพเจ้ามีต่อความรักและการสละชีพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ ขอบพระคุณที่ช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความบาป ความตายและชีวิตที่ไร้ค่า ข้าพเจ้าขอถวายชีวิตของข้าพเจ้าเป็นของขวัญแห่งการขอบพระคุณและสรรเสริญแด่พระบิดาที่รัก และพระเยซูที่รัก อาเมน

My Prayer...

No words, holy and righteous Father, can ever express my appreciation for your plan, your sacrifice, and your salvation. No song of praise, no heartfelt poem, no letter of love can ever express the thanks I have, dear Jesus, for your loving and powerful sacrifice. Thank you for saving me from sin, death, and a life without meaning. To you, dear Father, and to you, Lord Jesus, I offer my life as my gift of thanks and praise. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 2:15

ความคิดเห็น