ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การตรึงที่กางเขนเป็นสิ่งที่น่ากลัว โหดร้าย และแลวร้ายมาก คำว่า "ตรึง" ถือว่าไม่สุภาพในวัฒนธรรมกรีก การตรึงที่กางเขนมีไว้สำหรับคนที่ทำแย่ๆ ในสังคม ที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาล พระเยซูทนต่อการตายที่น่าโหดร้ายนี้ แต่สิ่งที่ซาตานตั้งใจจะนำความอับอายมาสู่พระเจ้า พระเยซูกลับทำให้เป็นความอัปยศอดสูของซาตานและทูตที่ชั่วร้ายของมัน พระองค์แสดงต่อหน้าสาธารณชน พระองค์เปลี่ยนไม้สำหรับการทรมานแห่งความอัปยศอดสูเป็นแท่นบูชาแห่งพระสิริ พระองค์เปลี่ยนความโกรธที่เต็มไปด้วยเลือดของนรกเป็นการเสียสละแห่งการให้อภัย พระองค์เปลี่ยนอำนาจชั่วร้ายที่จะฆ่าเป็นที่ที่จะรักษา ในขณะที่เราเสียใจต่อการเสียสละและความอับอายที่พระเยซูต้องแบกไว้บนไม้กางเขนเพื่อเรา เราก็ยังชื่นชมยินดีว่าซาตานและแหล่งสะสมความเกลียดชังของมันถูกทำลาย ชัยชนะของพวกมันกลายเป็นความพ่ายแพ้ สิ่งที่ควรจะเป็นความอัปยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้ากลายเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ซึ่งไถ่เราจากพันธะของซาตาน

Thoughts on Today's Verse...

Crucifixion was so hideous, so inhumane and vile, that the word "crucify" was not considered appropriate in polite speech in Greek culture. Crucifixion was reserved for the scum of society who were considered a threat to the government. Jesus endured this hideous death. But what Satan had intended for the humiliation of God, Jesus turned into the humiliation of Satan and his evil angels. He made a public spectacle of them. He turned their torture stick of shame into an altar of glory. He transformed the gory fury of hell into a sacrifice of forgiveness. He redirected evil's power to kill and made it a place to heal. While we deplore the unspeakable sacrifice and shame that Jesus bore on the cross for us, we also rejoice that the evil one and his hoards of hate are broken. Their apparent victory is turned into their defeat. What was supposed to be God's greatest shame becomes his greatest grace, which ransoms us from Satan's grasp.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์ไม่มีคำพูดใดที่จะแสดงความขอบคุณสำหรับแผนงานของพระองค์ การเสียสละและความรอดของพระองค์ องค์พระเยซู ข้าพระองค์ไม่มีเพลงสรรเสริญ ไม่มีบทกลอนจากใจ ไม่มีจดหมายรักใดๆ ที่จะสามารถแสดงความขอบคุณที่ข้าพระองค์มีสำหรับความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระอ ค์ ขอบพระคุณสำหรับการช่วยข้าพระองค์จากความบาป ความตายและชีวิตที่ไร้ความหมาย พระบิดาที่รัก พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์ขอถวายชีวิตของข้าพระองค์เป็นของขวัญของข้าพระองค์ในการขอบพระคุณและสรรเสริญ อาเมน

My Prayer...

No words, holy and righteous Father, can ever express my appreciation for your plan, your sacrifice, and your salvation. No song of praise, no heartfelt poem, no letter of love can ever express the thanks I have, dear Jesus, for your loving and powerful sacrifice. Thank you for saving me from sin, death, and a life without meaning. To you, dear Father, and to you, Lord Jesus, I offer my life as my gift of thanks and praise. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 2:15

ความคิดเห็น