ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การตรึงที่กางเขนเป็นสิ่งที่น่ากลัว โหดร้าย และแลวร้ายมาก คำว่า "ตรึง" ถือว่าไม่สุภาพในวัฒนธรรมกรีก การตรึงที่กางเขนมีไว้สำหรับคนที่ทำแย่ๆ ในสังคม ที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาล พระเยซูทนต่อการตายที่น่าโหดร้ายนี้ แต่สิ่งที่ซาตานตั้งใจจะนำความอับอายมาสู่พระเจ้า พระเยซูกลับทำให้เป็นความอัปยศอดสูของซาตานและทูตที่ชั่วร้ายของมัน พระองค์แสดงต่อหน้าสาธารณชน พระองค์เปลี่ยนไม้สำหรับการทรมานแห่งความอัปยศอดสูเป็นแท่นบูชาแห่งพระสิริ พระองค์เปลี่ยนความโกรธที่เต็มไปด้วยเลือดของนรกเป็นการเสียสละแห่งการให้อภัย พระองค์เปลี่ยนอำนาจชั่วร้ายที่จะฆ่าเป็นที่ที่จะรักษา ในขณะที่เราเสียใจต่อการเสียสละและความอับอายที่พระเยซูต้องแบกไว้บนไม้กางเขนเพื่อเรา เราก็ยังชื่นชมยินดีว่าซาตานและแหล่งสะสมความเกลียดชังของมันถูกทำลาย ชัยชนะของพวกมันกลายเป็นความพ่ายแพ้ สิ่งที่ควรจะเป็นความอัปยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้ากลายเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ซึ่งไถ่เราจากพันธะของซาตาน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์ไม่มีคำพูดใดที่จะแสดงความขอบคุณสำหรับแผนงานของพระองค์ การเสียสละและความรอดของพระองค์ องค์พระเยซู ข้าพระองค์ไม่มีเพลงสรรเสริญ ไม่มีบทกลอนจากใจ ไม่มีจดหมายรักใดๆ ที่จะสามารถแสดงความขอบคุณที่ข้าพระองค์มีสำหรับความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระอ ค์ ขอบพระคุณสำหรับการช่วยข้าพระองค์จากความบาป ความตายและชีวิตที่ไร้ความหมาย พระบิดาที่รัก พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์ขอถวายชีวิตของข้าพระองค์เป็นของขวัญของข้าพระองค์ในการขอบพระคุณและสรรเสริญ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น