ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผมไม่แน่ใจว่าผมจะรักพวกเขาได้อีกไหม ผมไม่มีสิ่งที่จะใช้ในการรักคนอื่นอีกต่อไป ความสามารถในการรักคนอื่นของผมหมดไป" ใช่แล้วครับ มีบางครั้งที่ดูเหมือนว่าคนอื่นจะทำให้เราไม่สามารถรักเขาได้อีกต่อไป อย่างหนึ่งเพราะความต้องการของพวกเขามากเกินไป หรือเพราะพวกเขาไม่เต็มใจที่จะรักเรากลับมา แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไป เราจำเป็นต้องมีชุมชนแห่งความรัก มีผู้เชื่อคนอื่นๆ ที่จะคอยช่วยเหลือและรักเรา เราจำเป็นต้องมีพี่น้องในพระคริสต์ที่จะอธิษฐานให้พระเจ้าเพิ่มขีดความสามารถของเราที่จะรัก เราต้องเชื่อว่าในการตอบคำอธิษฐานของเรา พระเจ้าจะเทความรักเข้าไปในหัวใจของเรามากขึ้น ผ่านพระคุณและพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 5:5) เมื่อมีความรักอยู่น้อย อย่าให้เราเลิกรักหรือยอมแพ้ ให้เข้าใกล้กับพระเจ้าและเข้ามาใกล้คนของพระองค์ ให้ขอพระคุณของพระองค์ที่จะช่วยคุณในเวลาที่คุณต้องการ (ฮีบรู 4:16)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงเทความรักของพระองค์ลงมาในใจของข้าพระองค์ และขอทรงเทความรักของพระองค์ในใจของคนในครอบครัวและคริสตจักรของข้าพระองค์ เราต้องการความรักของพระองค์เพื่อที่จะรักคนที่อยู่รอบข้างเรามากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น