ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผมไม่แน่ใจว่าผมยังจะรักพวกเขาได้อีกไหม ผมหมดเหตุที่จะรักแล้ว ผมหมดเรี่ยวแรงที่จะรักแล้ว" ใช่แล้ว บางครั้งก็มีบางคนที่บั่นทอนเราจนหมดเรี่ยวแรงที่จะรักอีกต่อไป เช่นบางคนก็เรียกร้องมากเกินไป หรือบางคนก็เฉยเมยต่อความรักของเรา แล้วเราจะทำยังไงดี เราต้องตั้งกลุ่มคนที่รักเราขึ้น คือผู้เชื่อคนอื่นๆ ที่จะคอยสนับสนุนและรักเรา เราต้องมีพี่น้องในพระคริสต์ที่จะอธิษฐานให้พระเจ้าเพิ่มขีดความสามารถในการรักของเรา เราต้องเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเรา พระเจ้าจะเทความรักเข้ามาในหัวใจของเรามากขึ้น ผ่านทางพระคุณอันเหลือล้นและพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 5:5) เมื่อความรักน้อยลง อย่าให้เราท้อแท้หรือท้อถอย ให้เข้าติดสนิทกับพระเจ้าและเข้าติดสนิทกับคนของพระองค์ ให้ขอพระคุณของพระองค์มาช่วยในยามคับขัน (ฮีบรู 4:16)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดเมตตาเทความรักของพระองค์ลงมาในจิตใจของข้าพเจ้า และเทลงบนจิตใจของคนในครอบครัวและคริสตจักรของพระองค์ เราขอให้พระองค์ช่วยให้เรามีความรักต่อคนรอบข้างมากขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น