ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบคำร้องขอของเพื่อนคนหนึ่งที่มีต่อองค์เจ้าชีวิตเสมอๆว่า "ข้าแต่พระบิดา โปรดตีสอนผมอย่างใจเย็นๆด้วยเถิด" การเปลี่ยนแปลงจิตใจคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความอดทนอย่างมาก โดยเฉพาะพระเจ้า มากกว่าเรา เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ ที่ช่วยให้เรายอมรับความบาปของเรา แต่ก็ยังสามารถมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ผู้ที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ได้ ขอบคุณพระองค์จริงๆ ที่ไม่ได้ทำกับเราตามที่เราสมควรจะได้รับ แต่ทำกับเราเท่าที่จำเป็น (สดุดี 103)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทำบาป ข้าพเจ้าไม่ชอบที่ตัวเองทำอย่างนั้น แต่ข้าพเจ้าก็ตกเข้าไปในความอ่อนแอที่ติดตัวมาช้านาน โปรดตีสอนและนำข้าพเจ้าวางลงบนหนทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์ด้วยเถิด ข้าพเจ้าไม่ใช่แค่อยากจะทำให้พระองค์พอใจเท่านั้น แต่ยังอยากถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย ดังนั้นโปรดกำจัดการหลอกลวง จุดอ่อนฝ่ายจิตวิญญาณต่างๆ ในจิตใจของข้าพเจ้าอย่างใจเย็นๆและบ่อยๆด้วยเถิด โปรดเลี้ยงดูข้าพเจ้าในความบริสุทธิ์ เปลี่ยนแปลงให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระคริสต์ องค์เจ้าชีวิตด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น