ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไล่ล่าหลายสิ่งนัก แต่มีแค่การไล่ล่าเดียวที่จะนำสติปัญญามาให้ เปาโลเตือนชาวเอเธนส์ว่าพระเจ้าสร้างเรา เพื่อให้แสวงหาและพบพระองค์ (กิจการ 17) สติปัญญาจากหนังสือสุภาษิตก็นำเราไปสู่จุดนี้คือ "รู้จักพระเจ้า" และยำเกรงพระองค์ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา การที่เราจะมีสติปัญญา ที่จะจัดความสำคัญหรือความต้องการของชีวิต หรือตั้งเป้าหรือวัตถุประสงค์ในชีวิต หรือแก้ไขปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้นั้น สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลย ก็คือองค์เจ้าชีวิตคือผู้ใดและรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวในชีวิตประจำวันของเราด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงเกียรติ ผู้ชอบธรรม และผู้เป็นนิรันดร์ ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์น้อยกว่าที่พระองค์รู้จักข้าพเจ้ามากนัก แต่ความซื่อสัตย์ของพระองค์ในชีวิตข้าพเจ้า ฤทธานุภาพของพระองค์ที่สำแดงให้เห็นในอดีต พระคุณของพระองค์ที่แบ่งปันให้กับคนเป็นจำนวนมาก ผ่านทางไม้กางเขนของพระคริสต์ และสัญญาของพระองค์ที่จะนำข้าพเจ้ากลับบ้านไปหาพระองค์ในวันหนึ่ง ทั้งหมดนี้ช่วยให้ข้าพเจ้ายืนหยัดอยู่ได้ ข้าพเจ้าอยากรู้จักพระองค์ เพื่อชีวิตข้าพเจ้าจะได้เป็นดั่งใจพระองค์ ไม่ใช่เพื่อเกียรติ์หรือประโยชน์ของตัวข้าพเจ้าเอง แต่เพื่อการสรรเสริญพระองค์ โปรดสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ผ่านทางสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น