ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าต้องการให้เราเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ นั่นคือแผนงานที่พระองค์มีให้กับเราก่อนที่พระองค์จะสร้างโลก พระองค์จ่ายค่าไถ่เราในราคาสูงเพื่อรับเราเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระองค์ ผ่านทางการสละชีพของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ทำไมพระองค์ถึงยอมขนาดนั้น ก็เพราะพระองค์พอใจและมีความสุขที่จะรักเราไง

Thoughts on Today's Verse...

God wants us as his holy children. That was his plan for us even before the world began. God paid the huge price of our adoption into his family — the sacrifice of his Son Jesus. God's motive in doing this? His desire and delight in loving us.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าไม่มีคำขอบคุณที่เพียงพอสำหรับความรักและพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นลูกของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากจะให้ชีวิตของข้าพเจ้าทำให้พระองค์ภูมิใจและชื่นชมยินดี โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยที่บางครั้งก็ทำให้พระองค์ผิดหวังหรือไม่ได้เป็นดั่งใจข้าพเจ้าอยากให้ชีวิตของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความซาบซึ้งในพระคุณที่พระองค์ให้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving Father and Holy God, my words cannot adequately express my thanks for your love and grace. I am honored to be one of your adopted children and want to bring you joy in the way I live. Forgive me for the times I have disappointed you or not lived up to what you desire of me. I want my life to be a holy thanksgiving to you for your grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 1:4-5

ความคิดเห็น