ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าต้องการให้เราเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ นั่นคือแผนงานที่พระองค์มีให้กับเราก่อนที่พระองค์จะสร้างโลก พระองค์จ่ายค่าไถ่เราในราคาสูงเพื่อรับเราเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระองค์ ผ่านทางการสละชีพของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ทำไมพระองค์ถึงยอมขนาดนั้น ก็เพราะพระองค์พอใจและมีความสุขที่จะรักเราไง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าไม่มีคำขอบคุณที่เพียงพอสำหรับความรักและพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นลูกของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากจะให้ชีวิตของข้าพเจ้าทำให้พระองค์ภูมิใจและชื่นชมยินดี โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยที่บางครั้งก็ทำให้พระองค์ผิดหวังหรือไม่ได้เป็นดั่งใจข้าพเจ้าอยากให้ชีวิตของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความซาบซึ้งในพระคุณที่พระองค์ให้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น