ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โดยส่วนมาก วัตถุสิ่งของที่เราไล่ตามเป็นแค่สิ่งชั่วคราวเท่านั้น สิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์แค่ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหรืออย่างมากก็ไม่กี่ปี แม้แต่ชีวิตของเราและชีวิตของคนที่เรารักก็ไม่ยืนยาว แต่ลักษณะของพระเจ้าที่มีคือ ("บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ คือพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจ!") และความต้องการที่พระองค์มีสำหรับเราคือความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์ ดังนั้นเมื่อเราสร้างชีวิตของเรา ขอให้สร้างบนรากฐานที่มั่นคง — ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความบริสุทธิ์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ และให้อภัยบาปของข้าพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และขอให้เกิดผลของพระวิญญาณในชีวิตของข้าพระองค์ เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสง่างามและลักษณะของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์อยากที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ และแสวงหาความจริงของพระองค์และมีความสามารถที่จะเข้าใจและนำไปใช้กับชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะสร้างชีวิตของข้าพระองค์โดยมีพระองค์เป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของชีวิต อธิษฐานในพระนามที่มีค่าของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น