ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าต้องการให้เราเตรียมที่จะทำงานดี ขอบคุณที่พระองค์ให้พระคัมภีร์ไว้ ทุกวันนี้เรามีพระคัมภีร์แปลเป็นหลายภาษาที่แตกต่างกัน สำเนียงที่ต่างกัน และหลายรุ่นที่ ไม่เหมือนกัน นี่ไม่ได้เป็นเรื่องอันตรายแต่เป็นพรอันยิ่งใหญ่ แต่เราต้องจำไว้ว่าเป้าหมายของพระคัมภีร์ไม่ได้มีไว้เพื่อเรียนรู้ แต่ที่จะเอามาใช้ในชีวิต พระเจ้าตั้งใจให้พระคำของพระองค์เป็นความจริงที่เอามาปฏิบัติตามได้ — เป็นของขวัญที่เตรียมให้เราทำดีทุกอย่างนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์แปลกใจที่พระองค์เลือกที่จะพูดคุยกับเราด้วยภาษาของเราเอง ขออย่าให้ข้าพระองค์หยิ่งยะโสว่าได้รับของขวัญที่ดี สามารถอ่านพระคำของพระองค์และเรียนรู้จักความจริงของพระองค์ได้ แต่พระบิดา ขอทรงโปรดให้ลักษณะนิสัยและความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ ที่จะนำมันไปประยุกต์ใช้และปล่อยให้ความจริงฝึกข้าพระองค์ที่จะทำตามน้ำพระทัยพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น