ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กำลังของเราบางอย่างในการต่อสู้กับความชั่วร้าย บางทีก็มาจากประสบการณ์ในอดีต มาจากการให้กำลังใจจากคนอื่นๆ และจากการรู้จักความจริงในพระคัมภีร์ แต่ท้ายที่สุดแล้ว กำลังของเราก็มาจากกำลังของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ เปาโลเตือนคริสเตียนชาวเอเฟซัสในจดหมายว่าฤทธานุภาพอันนี้แหละที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมา (เอเฟซัส 1:19-20) พระเจ้าทำได้มากกว่าที่เราขอหรือคิดได้ผ่านอำนาจที่ให้ผ่านตัวเรา (เอเฟซัส 3:20-21) สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราสวมชุดเกราะแห่งพระวิญญาณ และอุทิศตนในวินัยฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าจะอวยพรเราด้วยอำนาจของพระองค์ เราเข้มแข็งได้ด้วยกำลังของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาและผู้เลี้ยงที่ดี ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ด้วยอำนาจและพระคุณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถต่อสู้กับสิ่งล่อลวงต่างๆจากมารซาตานได้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น