ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยแค่ไหนที่คุณให้พระเจ้าทำการผ่าตัดใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ ในเวลาที่พระวิญญาณของพระองค์ใช้พระคำเพื่อให้กำลังใจ พิพากษา จูงใจ ลงโทษ สอน และสร้างแรงบันดาลใจแก่คุณ? เมื่อเรามีเครื่องมือที่ดีพร้อมอยู่ในมือ ขออย่าให้เราปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปโดยที่เราไม่ยอมให้พระเจ้าใช้คำพูดของพระองค์ในใจเราเลยนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ น้ำพระทัยพระองค์เป็นความปรารถนาของใจของข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ต้องการการเลี้ยงโดยพระคำที่ปรากฏในพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ขอทรงให้ความเข้มแข็งและความสม่ำเสมอในการเดินไปกับพระองค์ผ่านทางพระคำ โดยทางพระวิญญาณ ขอทรงสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพระองค์เปลี่ยนสิ่งที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และได้รับความสุขและมีกำลังใจให้ในส่วนที่ข้าพระองค์ต้องการ ข้าพระองค์หันไปหาพระองค์และไว้วางใจในพระคำของพระองค์ ที่จะชี้ทางในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระคำที่ดีที่สุดจากพระองค์ พระเยซูชาวนาซาเร็ธ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น