ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางคนไม่อยากให้ซาอูลขึ้นเป็นกษัตริย์ เพราะเขามีพื้นเพที่มาจากครอบครัวธรรมดา ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นสูง บ่อยครั้ง เราก็ทำแบบเดียวกับคนในยุคนั้น คือเราตัดสินคนหรือดูถูกคนที่จะมาเป็นผู้นำหรือมารับใช้ในอาณาจักรของพระเจ้า จากพื้นเพครอบครัวหรืออดีตของเขา แต่พระเจ้าไม่ได้มองคนที่ใบรับรอง พระองค์ดูที่จิตใจ ดังนั้น ผู้นำทั้งหลาย ขอให้ติดสนิทกับพระเจ้า เพราะคุณจะถูกวิพากษ์วิจารณ์แน่ แต่ขออย่าได้หวั่นไหวไปกับคำติทั้งหลาย แต่ให้อุทิศตัวเองเพื่อรับใช้องค์เจ้าชีวิตอย่างกล้าหาญ ส่วนท่านสมาชิกทั้งหลาย อย่าได้ใจร้อนคิดจะกำจัดผู้นำของท่านเพียงเพราะเขาขาดใบรับรอง จำไว้ว่า ในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้คนหลากหลายจำพวกมากให้มารับใช้พระองค์ ให้ไว้วางใจว่าพระองค์จะเลือกคนที่ใช่ให้มาเป็นผู้นำเราในยุคนี้อย่างแน่นอน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่บางครั้งก็สงสัยการทรงเลือกผู้นำของพระองค์ โปรดทำให้ข้าพเจ้า​และสมาชิกที่โบสถ์มีความสามารถที่จะมองเห็นแววของผู้นำที่พระองค์ได้เลือกไว้ในท่ามกลางพวกเรา โปรดประทานความกล้าให้กับพวกผู้นำเหล่านั้นที่จะนำอย่างกล้าหาญ ซื่อสัตย์และไม่เห็นแก่ตัว ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น