ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะเอาชนะศัตรูของเราให้มารู้จักข่าวดีเรื่องของพระคริสต์ได้อย่างไร เราต้องมีทั้งคนที่โต้ตอบได้อย่างมีชั้นเชิงและคนที่อธิบายความจริงในพระคัมภีร์ได้อย่างชัดเจน แต่การจะเอาชนะใจใครได้นั้น ส่วนใหญ่มักจะขึ้นอยู่กับ แบบอย่างของชีวิตเรา และ การทำตัวกับเขาอย่างไร เขาอาจจะต่อว่าเราแบบเสียๆหายๆ หรือทำรุนแรงกับเรา เราก็ยังต้องทำตัวเป็นแบบอย่างของพระคริสต์ให้เขาเห็นอยู่ดี ไม่อย่างนั้น ก็เท่ากับว่าเราได้ปิดโอกาสที่เขาจะเห็นพระคริสต์ทำงานอยู่ในตัวเรา

Thoughts on Today's Verse...

How do we win the hearts of those who are hostile to us so that they will follow Jesus? While we need skilled defenders and expositors of biblical truth, the way most of us will win others is by the way we live and by the way we treat them. No matter how much criticism and harsh treatment we may receive, our deeds must remain Christ-like. To do less is to rob others of a chance to see the living Christ in action.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้ระวังตัวในการใช้ชีวิตที่จะผลกับคนอื่น โดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้จักกับพระคริสต์ โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณ และเสริมกำลังข้าพเจ้า เพื่อจะได้ยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้ภายใต้คำวิพากษ์วิจารณ์และการจ้องจับผิดของคนรอบข้าง โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าเกิดผลดีในชีวิตของคนอื่นๆ เพื่อพวกเขาจะได้เห็นความจริงที่ข้าพเจ้าไว้วางใจอยู่นี้ และความหวังที่ข้าพเจ้ามีในชีวิตนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and righteous Father, please forgive me for not being more aware of my influence on others, especially those who do not know Christ. Please fill me with your Spirit and strengthen me so that I can stand up under the criticism and scrutiny that sometimes comes my way. Help my life to impact others so that they may see the truth of what I believe and the hope by which I live. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 2:12

ความคิดเห็น