ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เราสนใจแต่สิ่งที่เราชอบ สิ่งเราสามารถทำได้ดี หรือสิ่งที่เราทำสำเร็จ พระเจ้าอยากให้เราใช้ทุกอย่างจากชุดเกราะแห่งพระวิญญาณ พระองค์อยากให้เรามีวินัย และเติบโตในด้านจิตวิญญาณที่เราอ่อนแอ หรือในด้านที่เราคิดว่าไม่น่าตื่นเต้น หรือไม่น่าสนใจ ศัตรูของเรามีเล่ห์เหลี่ยม และจะพยายามโจมตีเราในด้านที่เราอ่อนแอ ดังนั้นอย่าให้เราพากเพียรในด้านที่เราสนใจหรือเป็นจุดแข็งของเราเท่านั้น แต่ให้สนใจเฉพาะเจาะจงไปในด้านที่เราไม่เข้มแข็งด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ในด้านที่ข้าพระองค์อ่อนแอต่อความบาป ขอทรงเปิดตาให้ข้าพระองค์เห็นด้านที่เป็นจุดอ่อนนั้น จุดประกายไฟในใจของข้าพระองค์อีกครั้งที่จะแสวงหาความบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น