ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สงครามที่เราเจอไม่ได้เป็นสงครามทางร่างกาย แต่เป็นสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นอำนาจที่เรามองไม่ค่อยเห็นและมีอำนาจมาก เราไม่ควรละเลยคิดว่านี่เป็นแค่สงครามในจินตนาการ หรือเป็นการต่อสู้ที่ไม่สำคัญ ภาพสงครามนี้ชัดเหมือนตอนที่ความบาปดักซุ่มโจมตีคาอินอยู่ที่ประตู มันอยากควบคุมเขา (ปฐมกาล 4:7) มันจะใช้อำนาจแห่งความชั่วที่มันมีทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะ ทำลาย และทำให้เราเสียหาย เราต้องเอาจริงกับสงครามนี้และตระหนักถึงอำนาจของศัตรูฝ่ายวิญญาณของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่เอาจริงเอาจังกับการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย ขอทรงให้ข้าพระองค์ถอยห่างจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และตรงข้ามกับน้ำพระทัยพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ถูกล่อลวง และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากอำนาจของมารซาตานในทุกๆรูปแบบ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น