ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพราะพระเจ้าได้ทำก่อนและเสียสละสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เพื่อที่จะให้ช่วยเราให้รอด พระองค์สามารถขอให้เรายอมอุทิศตนเพื่อพระองค์ได้ แต่ปัญหาคือ: การเสียสละแบบนั้นเป็นการที่เราไม่พร้อมที่จะถวายตนที่แท่นบูชาพระองค์ เราจะต้องอุทิศตน ความต้องการของเรา เวลาของเรา หัวใจของเรา ความมุ่งมั่นของเราให้กับพระเจ้าในแต่ละวัน มิฉะนั้นแท่นบูชาก็เป็นแท่นบูชาที่ว่างเปล่าและการเสียสละนั้นก็จะสูญเปล่า

คำอธิษฐาน

พระผู้ช่วยให้รอดและผู้ชอบธรรม ข้าพระองค์ต้องการที่จะยอมยกชีวิต ร่างกาย และความต้องการของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ แต่ข้าพระองค์สารภาพว่ามีสิ่งเล็กๆ น้อยๆ (และอาจจะมีบางสิ่งที่ใหญ่) เป็นสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เอาวางบนแท่นบูชา สิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ต้องการจะให้ ในวันนี้ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดตามความสามารถของข้าพระองค์ โดยให้ทุกอย่างพระองค์ครอบครองและควบคุม ข้าพระองค์ขอถวายตนให้แด่พระองค์ — ทั้งหมดที่ข้าพระองค์มีและทั้งหมดที่ข้าพระองค์เป็น — เพื่อที่จะเป็นของพระองค์ในวันนี้และทั้งหมดที่ข้าพระองค์จะมีตลอดไป ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น