ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณรู้จักคริสเตียนใหม่ไหมครับ เปาโลและบารนาบัสเตือนเราว่าเป็นเรื่องยากที่จะมาเป็นคริสเตียน คริสเตียนใหม่มีเวลาที่ยากลำบาก! ดังนั้นขอให้แน่ใจว่าเราไม่เพียงแค่แบ่งปันข่าวดีเรื่องพระคริสต์กับพวกเขาเท่านั้น แต่ยังยืนเคียงข้างพวกเขา เยี่ยมเยียนพวกเขา สร้างความเข้มแข็งให้พวกเขาและให้กำลังใจพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดอยู่กับคริสเตียนใหม่ในคริสตจักรของเรา ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นแหล่งที่มาของการให้กำลังใจพวกเขาและให้ความเข้มแข็งสำหรับพวกเขา ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพวกเขาและคริสเตียนใหม่คนอื่นๆ เสมอ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น