ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสัญญานี้เป็นจริงมากขึ้น สำหรับเราทั้งหลายที่ยังอยู่ในโลกนี้ เปาโลกล่าวว่า เราเป็นพลเมืองในสวรรค์ และเราก็กระหายคอยผู้ช่วยให้รอด คือองค์พระเยซูคริสต์ พระองค์ที่มีอำนาจที่จะให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์ พระองค์จะเปลี่ยนแปลงร่างต่ำต้อยของเราเพื่อว่าจะเป็นเหมือนร่างกายที่มีสง่าราศีของพระองค์" คนชอบธรรมจะไม่ถูกทำลายในบ้านเกิดที่แท้จริงของพวกเขา เพราะไม่มีใครและไม่มีอำนาจใดสามารถขโมยหรือทำลาย หรือเอาไปได้

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นคนชอบธรรม โดยการสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปขององค์พระเยซูคริสต์ ขอทรงเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์มากขึ้นทุกวัน ให้ข้าพระองค์เป็นคนชอบธรรมทั้งในทุกๆ คำพูด การคิด และการกระทำ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น